• 1 Problem
  • 2 Email
  • 3 Typ problemu
  • 4 Kalendarz
  • 5 Dieta
  • 6 Posiłki
  • 7 Zdjęcia
  • 8 Opis
  • 9 Podsumowanie

Co się wydarzyło?

Podaj adres e-mail

Gdzie znajdę numer zamówienia?

Okreś typ problemu

Zaznacz datę
wystąpienia problemu

Reklamację możesz złożyć do 24 godzin wstecz.

Zaznacz dietę, której
dotyczy problem

Zaznacz posiłki, których
dotyczy problem

Dodaj zdjęcia problemu

Dodanie zdjęć jest opcjonalne

Dodaj opis problemu

Podsumowanie
zgłoszenia

Powód problemu dostawa
Adres e-mail
Numer zamówienia
Typ problemu Inne
Data wystąpienia problemu 2024-07-22
Dieta, której dotyczy problem
Posiłek, którego dotyczy problem
Opis problemu
Zdjęcie problemu